Milenyum Problemleri

Milenyum (Binyıl) Problemleri, 2000 yılında Clay Matematik Enstitüsü tarafından belirlenmiş matematiğin farklı dallarındaki yedi probleme verilen addır. Kasım 2015 itibarı ile problemlerden altısı henüz çözülmemiştir.

Problemlerden herhangi birine  yapılan başarılı bir çözüm, Enstitü tarafından Milenyum Ödülü olarak da bilinen $1.000.000 Amerikan Doları ile ödüllendirilir.

Clay Enstitüsü’nün tespit ettiği problemler listesinin içeriği şöyledir:

  1. Birch-Swinnerton-Dyer Konjektürü
  2. Hodge Konjektürü
  3. Navier-Stokes Denklemi Problemi
  4. P=NP Denklemi Problemi
  5. Riemann Hipotezi
  6. Yang-Mills Kuramı Denklemi Problemi
  7. Poincaré Konjektürü (Poincare Sanrısı)
Poincaré Sanısı Grigori Perelman tarafından çözülmüştür, çözülen tek problemdir.