Mikroskobik PAN

Mikroskobik poliarteritis nodosa, poliarteritis nodosanın küçük damarları tutan türevidir. Alveolar hemoraji ve glomerüler hemoraji yapabilir. Glomerüler hemoraji durumu idrar tetkiki ile anlaşılabilir.