Miguel Primo de Rivera

İspanyol general ve diktatör

Miguel Primo de Rivera (d. 1870, Jerez de la Frontera - ö. 1930, Paris), İspanyol general ve siyaset adamı. Madrid Harp Akademisi'ni bitirdikten sonra Fas, Küba ve Filipinler’de çeşitli görevlerde bulundu. Cádiz valiliği (1915), ardından Valencia, Madrid ve son olarak Katalonya başkomutanlığı yaptı (1921).[1] Özellikle Katalonya toplumsal sorunu konusunda, Işbaşındaki hükûmetlere karşı çıktı. Katalonya’da sıkıyönetim ilan etti ve halka bir çağrıda bulunarak parlamenter hükûmeti eleştirdi (12-13 eylül 1923 gecesi); bunun üzerine hükûmet istifasını verdi.[2] Ordu ve kral tarafından desteklenen Primo de Rivera, çevresinde asker. iEstella'nın II Marki ve Sobremonte'nin VII'si (Jerez de la Frontera, Endülüs, 8 Ocak 1870 - Paris, 16 Mart 1930), bir diktatörlük (Primo de Rivera diktatörlüğü) dayatan İspanyol bir askerî adamdı ve İspanyol hükûmeti başkanlığı görevini yürüttü ( 1923-1930).

Askeri yönetimDüzenle

Kral Alfonso XIII'in göz yumması ve işverenlerin, din adamlarının, ordunun ve muhafazakar güçlerin çoğunun rızasıyla Primo de Rivera, profesyonel politikacılar hariç, devletin tüm yetkilerini toplayan bir askeri müdürlüğe başkanlık etti. Başlangıçta, itibarsız bir rejimin yerini almaya geldiği ve yüzyılın başındaki yenilenmecilerin (Joaquín Costa gibi) ideallerinden esinlenerek, düzeni yeniden tesis etmek ve etkiyi kökünden sökmek için geçici bir diktatörlük vaat ettiği sürece, bir miktar kabul gördü. siyasi hayatın caciquil'i. Sosyalistler bile ona karşı iyi niyetli bir tarafsızlık gösterdiler. Resmen Mussolini'nin faşist modelinden ilham almasına rağmen, diktatörlüğü daha ılımlı ve muhafazakardı. İspanyol general ve siyaset adamı (Jerez de la Frontera 1870 - Paris 1930). Madrid Harp akademlsl'ni bitirdikten sonra Fas, Küba ve Filiplnler’de çeşitli görevlerde bulundu. Cádiz valiliği (1915), ardından Valencia, Madrid ve son olarak Katalonya başkomutanlığı yaptı (1921). Özellikle Katalonya toplumsal sorunu konusunda, Işbaşındaki hükümetlere karşı çıktı. Katalonya’da sıkıyönetim ilan etti ve halka bir çağrıda bulunarak parlamenter hükümeti eleştirdi (12-13 eylül 1923 gecesi); bunun üzerine hükümet istifasını verdi. Ordu ve kral tarafından desteklenen Primo de Rivera, çevresinde askeri bir dl-

Primo de Rivera Askeri Yönetim yıllarında (1923 - 1926) 1876 İspanyol Anayasası'nı askıya aldı ve başarılı olamadı yeni bir anayasa taslağı hazırlamaya çalıştı, [3] Mancomunitat de Catalunya'yı tasfiye etti, temsili partileri siyasi hayattan kovdu ve kurumlar (1924'ten itibaren Yurtseverler Birliği'nde gruplanan muhafazakar teknokratlar tarafından değiştirildi), devlet korumacılığını devlet endüstrisi lehine güçlendirdi ve büyük bayındırlık işlerinin inşasını teşvik etti. Sendikası - CNT - yasadışı ilan edilen anarşistlere zulmetti. Başarılarından biri, 1921 Yıllık Felaketinde olduğu gibi, yıllarca devam eden çatışma ve sıkıntıları sona erdiren askeri bir zafer sayesinde Fas'taki İspanyol varlığını pekiştirmek oldu. orduya ve kralın kendisine, ve 1923 darbesine yol açmıştı. rektuvar kurdu, Meclis'i ve belediyeleri dağıttı, eyaletleri askeri valilerin yönetimine yerdi, jüriyi kaldırdı ve sansür koydu. Sessizlik sağlanınca mâliyeyi düzeltti, geniş bir yol şebekesi yaptırdı, son olarak sınıflar savaşımını ortadan kaldırmak amacıyla derece derece uygulanan korporatit bir sistem tasarladı. Fas'ta, el-Huseyma körfezindeki çıkarmayı ve asilerin genel karargâhının alınmasını yönetti (eylül 1925). Fas sorunu, transız yardımı sayesinde çözüldükten sonra Primo de Rivera, parlamentoculuk görünüşünü yeniden canlandırmaya girişti (Dlrektuvar'ın kaldırılarak sivil bir diktatörlük kurulması [3 aralık 1925]; sıkıyönetime son verilmesi; Yurtsever birlik adlı bir partinin kurulması; yeniden bir meclis açılması [1927], ancak bu meclisin üyeleri hükümetçe atanıyorlardı ve ancak istişari bir oyları vardı).[4]

Alhucemas'ın çıkartması (1925), Rif'in Bedevi veya Amazigh kabilelerinin isyanını sona erdirmek için Fransız ordusuyla ortak bir operasyonun parçasıydı. Bu, diktatörün önceki fikirleriyle çelişmesine rağmen, o kadar önemli bir başarıydı ki, Primo de Rivera'yı diktatörlüğü kalıcı bir şekilde kurumsallaştırmaya teşvik etti. Askeri Rehber, bir Sivil Yönetim (1926-1930) ve bir Anayasa taslağı hazırlayan (1929) bir Ulusal Meclis toplandı (1927). Demokratik olmayan bir Parlamento ile ilgili bu alay konusuna rağmen, diktatörlüğün takipçileri arasında, muhafazakar Katolikler ile faşizmin çektiği otoriter korporatistler arasında var olan siyasi konumların çeşitliliği açıktı. Bununla birlikte, ordunun dikbaşlılığıyla ve gerek siyasal gerekse üniversite çevrelerinden gelen kaynaşmalarla karşılaşan diktatör; servetlere elkoyma, muhalif memurlan görevden uzaklaştırma, ünlü düşünürleri (Miguel de Unamuno, Blasco ibâhez) sürme, dinsel üniversiteleri devlet üniversiteleriyle aynı düzeye getiren bir üniversite statüsü gibi önlemlerle bu karışıklıkları daha da körükledi. Mail bunalımla daha da belirginleşen iktisadi bunalım, hoşnutsuzluğu artırdı ve 28 ocak 1930’da Primo de Rivera, İstifasını vererek Paris'e göç etti.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Hurtado i Cuevas, Victor (2022). Atles històric de Catalunya (Katalanca) (2. bas.). Barcelona: Vicens-Vives. ISBN 978-8431647445. 
  2. ^ Buffery, Helena (2010). Historical dictionary of the Catalans. Lanham, Md.: Scarecrow Press. ISBN 978-0810854833. 
  3. ^ Homenaje a la Constitución Española: XXV aniversario. Universidad de Oviedo. 2005. s. p.139. ISBN 8483174731. 
  4. ^ Smith, Angel (2018). Historical dictionary of Spain (3. bas.). Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers. ISBN 978-1538108826.