Zebur

Tanah'ın bünyesinde bulunan bir kitap
(Mezmurlar sayfasından yönlendirildi)

Mezmurlar Kitabı (İbraniceתְּהִלִּים‎, romanize: Tehillim, lit. 'övgüler'), popüler ismiyle Zebur, Tanah'ın üçüncü bölümü, Ketuvim'in ("Yazılar") ise ilk kitabı olan Yahudi kutsal kitabıdır.[1] Kitabın "gökten indiricisi" olduğuna inanılan Kral Davud'a ithafen Davut'un Mezmurları da denir.

Batı Duvarı'nda Zebur okuyan bir Yahudi
Zebur parşomeni

BölümleriDüzenle

Yahudilikte Teilim olarak anılan Zebur, Tanah'ın bölümlerinden biridir. Çoğu David Hameleh (İbranice: דּוֹד הַמֶּלֶךְ) yani Kral Davut ve Şlomo Hameleh (İbranice: שְׁלֹמֹה הַמֶּלֶךְ) yani Kral Süleyman tarafından yaklaşık M.Ö. 560 yıllarında yazılmış ilahi formunda 150 şiirdir. Zebur'a sonradan eklenmiş olan 151. kısım Yahudilerce kabul edilmez. Yahudiler tarafından dinsel törenlerde okunur (sonradan eklenen 151. kısım hariç). Ayrıca her dindar Musevi her gün bir bölümü okunmak suretiyle bir haftada tamamlanacak şekilde bu kitabı bitirir.

HristiyanlıktaDüzenle

Davud'un Mezmurları olarak anılan Zebur, Hristiyanlarca da kutsal kabul edilir ve Tanah'taki şekliyle Kitab-ı Mukaddes'in Eski Ahit kısmında bulunur. Zebur'a eklenmiş olan 151. Bölüm Hristiyanlarca apokrif (kitaba eklenmemiş, doğruluğu şüpheli) olarak kabul edilir.

İslamiyetteDüzenle

İslam'a göre Zebur Davud Peygambere indirilmiş bir kutsal kitaptır fakat Zebur da tıpkı Tevrat gibi zamanla tahrif edilmiş ve yerine yine değişecek olan İncil gelmiştir.

Dış bağlantılarDüzenle

BölümleriDüzenle

Yahudilikte Teilim olarak anılan Zebur, Tanah'ın bölümlerinden biridir. Çoğu David Hameleh (İbranice: דּוֹד הַמֶּלֶךְ) yani Kral Davut ve Şlomo Hameleh (İbranice: שְׁלֹמֹה הַמֶּלֶךְ) yani Kral Süleyman tarafından yaklaşık M.Ö. 560 yıllarında yazılmış ilahi formunda 150 şiirdir. Zebur'a sonradan eklenmiş olan 151. kısım Yahudilerce kabul edilmez. Yahudiler tarafından dinsel törenlerde okunur (sonradan eklenen 151. kısım hariç). Ayrıca her dindar Musevi her gün bir bölümü okunmak suretiyle bir haftada tamamlanacak şekilde bu kitabı bitirir.

HristiyanlıktaDüzenle

Davud'un Mezmurları olarak anılan Zebur, Hristiyanlarca da kutsal kabul edilir ve Tanah'taki şekliyle Kitab-ı Mukaddes'in Eski Ahit kısmında bulunur. Zebur'a eklenmiş olan 151. Bölüm Hristiyanlarca apokrif (kitaba eklenmemiş, doğruluğu şüpheli) olarak kabul edilir.

İslamiyetteDüzenle

İslam'da Zebur'un Davut'a indirilmiş kutsal bir kitap olduğuna inanılır. İslamiyet'te Zebur'un da zamanla Tevrat ve İncil gibi metinleriyle birlikte tahrif edildiğine inanılır.

Dış bağlantılarDüzenle

  1. ^ Mazor 2011, s. 589.