Abdülhalim Efendi

(Mevlana Abdülhalim Efendi sayfasından yönlendirildi)

Mevlana Abdülhalim Efendi (? - 1516) Osmanlı döneminde yaşamış alim, veli ve divan şairi[1]

Tam ismi Abdülhalîm bin Ali olup kısaca Halimi Çelebi diye de bilinir. Kastamonulu olup, doğum tarihi bilinmemektedir. İlk öğrenimini tamamladıktan sonra devrinin âlimlerinden ayrıca Molla Alâeddîn-i Arabî'nin hizmetine girdi ve ondan dini ilim dersleri aldı. Molla Alâeddîn-i Arabî vefât ettikten sonra, Arap ülkelerini dolaşarak hacca gitti.[2] Hac görevini tamamladıktan sonra İran'a giderek sûfîyyenin ileri gelenlerinden Şeyh Mahdûmî'nin hizmetinde de bulundu. İran'da uzun süre kaldıktan[3] sonra asıl memleketi olan Kastamonu'ya döndü.[4]

Kastamonu'da iken Yavuz Sultan Selim'in daveti ile Trabzon'a gitti. I. Selim'in hocası olarak da görev yapmıştır. Yavuz Sultan Selim kendisi çok ilgi gösterdi.[5] Sultan Selim Han ile birlikte Mısır Seferi'ne de katılmıştır. Mısır Seferi dönüşünde 922/1516 senesinde Şam'da vefat etmiştir. Orada, Muhyiddin İbn Arabi'nin türbesine defnedilmiştir.

  1. ^ https://islamansiklopedisi.org.tr/halimi-celebi
  2. ^ http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Islam-Alimleri-Ansiklopedisi/Detay/HALIMI-CELEBI/3304
  3. ^ http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2136
  4. ^ https://www.kastamonur.com/halimi-abduelhalim-celebi/
  5. ^ http://www.osmanlilar.gen.tr/1001-Osmanli-Hikayesi/yavuz-sultan-selim-ve-halimi-celebi.html