Metztli, Aztek mitolojisinde ay tanrısı. Meztli veya Metzi olarak da anılır. Ay'ın erkeksi biçimini temsil eden ve literatürde "eski ay tanrısı" olarak da geçen Tecciztecatl ile benzerlikler taşır. Örneğin Tecciztecatl gibi ateşinden ürktüğü için Güneş'ten korkar.