Metrekare bölü saniye

açısal momentumu simgeleyen bir SI birimi

Metrekare bölü saniye, uzaklık veya yer değiştirmenin karesinin saniyeye bölünmesiyle elde edilen ve açısal momentumu simgeleyen bir SI birimidir. Birimi; m²/s, m²·s−1 ve m²s−1 olarak da yazılabilir. "Metre bölü saniye x metre" biçimindeki yazım, bir nesnenin belirli bir konuma göre momentumunu belirttiğinden daha anlaşıldı.