Metrekare

alan ölçüsünün temel birimi

Metrekare SI'dan türetilen alan birimidir ve m² (Unicode'de 33A1) ile gösterilir. 1 metrekarelik alan, kenarları 1 metre uzunluğundaki bir karenin alanına eşittir. SI temelli birim olam metre, ışığın vakumda 1/299.792.458 saniyede katettiği mesafeye denk gelir. Uzunluk birimleri arasındaki derece farkı onlara karşılık gelen alan birimleri arasında aynı derece farkının iki katının oluşmasına sebep olur. Ayrıca metrekare alanları çarpımıdır.

PVC borudan yapılmış bir metrekare katrat.

SI önekler ekleyip çıkarma, üskatları ve askatlarını oluşturur. Bununla beraber birim olarak ikiye katlanma, onların uygun liner birimlerinden ikiye katlanma arasındaki büyüklük sırası farklıdır. Örneğin bir kilometre, metrenin bin kat uzunluğuna eşitken bir kilometrekare, bir metrekarenin bir milyon katı kadar alana eşittir.

Metrekarenin SI önek uygulamalı katları

değiştir

Metrekare, metrenin tüm SI öneklerini kullanabilir.

Katı Adı Sembol Katı Adı Sembol
100 metrekare      
102 dekametrekare dam² 10–2 desimetrekare dm²
104 hektometrekare hm² 10–4 santimetrekare cm²
106 kilometrekare km² 10–6 milimetrekare mm²
1012 megametrekare Mm² 10–12 mikrometrekare µm²
1018 gigametrekare Gm² 10–18 nanometrekare nm²
1024 terametrekare Tm² 10–24 pikometrekare pm²
1030 petametrekare Pm² 10–30 femtometrekare fm²
1036 egzametrekare Em² 10–36 attometrekare am²
1042 zettametrekare Zm² 10–42 zeptometrekare zm²
1048 yottametrekare Ym² 10–48 yoktometrekare ym²

Dönüşümler

değiştir

Bir metrekare eşittir:

Ayrıca bakınız

değiştir

Dış bağlantılar

değiştir