Metafaz

Metafaz evresinde kromozomlar sentromerleri ile iğ ipliklerine tutunarak hücrenin ekvator düzleminde tek sıra halinde dizilirler.

  • Metafaz hücre bölünmesindeki ikinci evredir.
  • Kromozomlar artık sentrozomlar arasında oluşan iğ ipliklerine, ekvator düzlemine yerleşir.
  • Sentromerler iğ ipliklerinde tam bir hiza ile durduğu için kardeş kromatitler ayrılmaya tam olarak hazır olur.

Kromozomlar iğ ipliklerine dik olan metafaz düzlemine toplanırlar. Kromozomlar en iyi bu evrede görülür. Kromozomlar sentromerlerinden büküldüklerinden V ve L şeklini alır. Küçük kromozomlar ortada, büyük olanlar çevrede bulunur. İki eş kromatitten oluşan her kromozomun sentromeri tamamen birbirinden ayrılır. Karşı kutuplara ait iğ iplikleri kromozomlara doğru ilerleyerek, bir kromozomun eş kromatitlerini ayrı kutuplara çekecek şekilde sentromerlerine bağlanır.