Metabolizma (mimarlık)

Japon mimari üslubu

Metabolist Hareket II. Dünya savaşı sonrasında, 1959 yılında bir grup Japon mimar ve şehir plancısı tarafından oluşturulan mimarlık akımıdır. Metabolistler geleceğin yerleşimleri ve kentleri ile ilgili fikirler geliştirmişlerdir. Bunlar organik olarak büyüyebilen strüktürler, esnek ve büyük ölçekli tasarımlar olarak sıralanabilir. Geleceğin toplumu ve kültürü için geleneksel yöntemlerin yetmeyeceğini, mekanın ve fonksiyonel dönüşümün gerektiğine inanıyorlardı. Daha çok konut tasarımları yapmışlardır.

Tokyo'daki Shizuoka Basın ve Yayın Merkezi