Metabolik asidoz

Metabolik Asidoz, böbrekler yoluyla atılması gereken asit iyonlarının birikmesi veya aşırı bikarbonat iyonunun kaybedilmesi durumudur.

Ortaya çıkış nedenleriDüzenle

Böbrek yetmezliği, diyare, kalp durması, diabetik ketoasidoz, salisilat zehirlenmeleri, ileostomi, metabolik asidoz yapan en önemli sebeplerdir.

Belirti ve bulgularDüzenle

Merkezi sinir sistemi depresyonuna bağlı olarak apati, oryantasyon bozukluğu, durgunluk, deliryum, koma görülebilir. Hastalarda kussmaul solunumu, dehidratasyon, bulantı, kusma, baş ağrısı vardır.

 1. Kan pH’ı 7,35'den düşüktür.
 2. PCO2 normal veya azalmış,
 3. Plazma bikarbonatı 22 mEq/lt altındadır.
 4. İdrar pH’ı 5’ten düşüktür.

TedaviDüzenle

 1. Hasta sıvı alması için cesaretlendirilir.
 2. Bikarbonat eksikliği varsa giderilir.
 3. Eğer ketoasidoz varsa glukoz veya insülin, potasyum klorür IV yolla verilir.
 4. Sıvı elektrolit dengesizliğini düzeltmek için gerekli sıvılar verilir.
 5. Eğer böbrek yetmezliği varsa hastanın düşük proteinli ve yüksek karbonhidratlı besinler alması sağlanır.
 6. Dehidratasyonun belirti ve bulguları kontrol edilir.
 7. İdrarın pH ve yoğunluğu izlenir.
 8. Glikoz, potasyum ve diğer elektrolit değerleri incelenmelidir.