Mesrûk el-Kûfî

(Mesrûk bin el-Ecdâ sayfasından yönlendirildi)

Mesrûk el-Kûfî, Mesrûk bin el-Ecdâ veya tam adıyla Mesrûk bin el-Ecdâ bin Mâlik el-Hemedânî el-Vedâî' el-Kûfî (Arapçaمَسْرُوقْ بِنْ اَلْأَجْدَع, ö. 683), tabiun dönemi hadis ve fıkıh bilgini.

Künyesi Ebu Aişe'dir. Doğum tarihi bilinmemekle birlikte Yemenli olduğu ve Ebu Bekir zamanında Medine'ye geldiği bilinir. Daha sonra Kûfe'ye yerleşti. Müslümanlarla İranlılar arasında gerçekleşen Kadisiye Muharebesi'ne katıldı ve burada yaralandı. Kûfe'de Fırat Nehri'nden su taşıyarak sattığı ve geçimini bu yolla sağladığı rivayet olunur.

Mesrûk el-Kûfî, Ebu Bekir, Ömer bin Hattab, Osman bin Affan, Ali bin Ebu Talib, Muaz bin Cebel, Abdullah bin Mesud, Mugire bin Şu'be, Zeyd bin Sabit, İbn-i Ömer, Aişe, Ümmü Seleme ve birçok sahabiden hadis rivayet etmiştir. İslâm bilginleri tarafından güvenilir (sîka) bir râvî olarak değerlendirilmiştir.