Mesnevîhân Kâmile Hanım

Kâmile Hanım binti Ârif (d. Kütahya - ö. Kütahya), Mevlevî, Mesvnevîhân.

Küçük Ârif Çelebi'nin kızıdır. İlk kadın Mesnevîhânlardandır. Kütahya Mevlevîhânesi'nde yüzünde örtü olduğu halde Mesnevîhânlık görevini ifâ etmiştir. Görev yaptığı sırada mevlevîhânede bilinen belli bir şeyh yoktur. Bu açıdan yapmış olduğu görevin önemi daha büyüktür. Derviş ve fukaralara hizmetiyle de bilinen Kâmile Hanım vefatından sonra mevlevîhâne içerisindeki türbe kısmına defnedilmiştir. Kendisinden sonra mevlevîhâne oğlu Hüseyin Çelebi ve kızı Hacı Fatma Hanım tarafından idare edilmiştir.[1]

Mustafa isminde biriyle evlenmiş olup Hüseyin, Fatma, Emine, Hatice ve Ebûbekir isminde evlatları vardır. İffet ve edebinden Sâkıb Mustafa Dede özellikle bahsetmiştir.[2]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Konya Mevlânâ Müzesi Arşivi, No:51/29
  2. ^ Sâkıb Mustafa Dede, Sefîne-i Nefîse-i Mevlevîyân, s, 355-358