Mesâlih-i mürsele

Mesâlih-i mürsele ya da İstıslah (Arapça: استصلاح), İslam hukuku terimi, bir maslahat (Arapça: مصلحة) türüdür.

Tam kelime anlamı olarak "İstıslah", bir şeyi iyi olarak görmek isteme, bir şeyin iyi olmasını isteme mânâlarına gelmektedir.

İslam hukukundaki maslahat türlerinden olan mesâlih-i mürsele tam karşılığına gönderilmiş maslahat denilebilir. Mesâlih-i mürsele, 'aslî deliller'den (Kur'an, Sünnet, icmâ ve kıyas) lehinde veya aleyhinde delil bulunmayan maslahatlara verilen isimdir.