Merhaba dünya programı

Geleneksel acemi bilgisayar programı

Merhaba dünya programı, görsel bir arayüz veya komut satırında "Merhaba dünya!" yazdıran bilgisayar programıdır. Bunun amacı, yeni öğrenilen programlama dilinde basit bir yazı yazmak ve programlama mantığını anlatmaktır.

Grafiksel kullanıcı arayüzü ile merhaba dünya programı, Perl'de GTK kullanılarak vim editöründe yazılmış

İlk olarak Brian Kernighan tarafından 1972 yılında C programlama dilinde kullanıldığı bilinmektedir.[kaynak belirtilmeli]

Programlama dillerinde "Merhaba Dünya"Değiştir

say "Merhaba dünya!"

ADADeğiştir

procedure Hello is
begin
  Ada.Text_IO.Put_Line ("Merhaba dünya!");
end Hello;

AppleScriptDeğiştir

say "Merhaba dünya!"

ASPDeğiştir

<%
Response.write("Merhaba dünya!");
%>

BasicDeğiştir

print "Merhaba dünya!"

BashDeğiştir

#! /bin/bash

echo "Merhaba dünya!"

CDeğiştir

#include <stdio.h>

int main()
{
  printf("Merhaba dünya!");
  return 0;
}

C++Değiştir

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
cout<<"Merhaba dünya!\n";
return 0;
}

C++ (Nesne Yaklaşımlı)Değiştir

# include <iostream>
using namespace std;
class Dunya
{
public:
  Dunya () { cout << "Merhaba dünya!\n"; }
  ~Dunya () { cout << "Güle güle\n";}
};

int main ()
{
  Dunya (); //bu_bir_nesne;
  return 0;
}

ClojureDeğiştir

(defn merhaba-dunya []
  (println "Merhaba, Dünya!"))
(merhaba-dunya)

CoffeeScript (Node.js)Değiştir

console.log 'Merhaba dünya!'

DDeğiştir

import std.stdio;

void main()
{
  writeln("Merhaba, Dünya!");
}

DartDeğiştir

void main() {
 print('Merhaba, Dünya!');
}

GroovyDeğiştir

println "Merhaba, Dünya!"

HTMLDeğiştir

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head></head>
  <body>
    <p>Merhaba dünya!</p>
  </body>
</html>

Etiketler ihmal edilebilirDeğiştir

Merhaba dünya!

JavaDeğiştir

public class HelloWorld 
{
  public static void main(String[] args)
  {
    System.out.println("Merhaba dünya!");
  }
}

JavaScript (Node.js)Değiştir

console.log("Merhaba dünya!")

JavaScriptDeğiştir

Tarayıcı konsolunda yazdırmaDeğiştir

console.log("Merhaba dünya!");

Pop-up göstererek yazdırmaDeğiştir

alert("Merhaba dünya!");

Dökümana yazdırmaDeğiştir

document.write('Merhaba dünya!');

KotlinDeğiştir

fun main(args: Array<String>) {
  println("Merhaba, Dünya!")
}

LuaDeğiştir

print("Merhaba, Dünya!")

Objective-CDeğiştir

C-Stili Merhaba DünyaDeğiştir

#import <Foundation/Foundation.h>

int main()
{
  NSLog(@"Merhaba, Dünya!");
  return 0;
}

Objective-C Stili Merhaba DünyaDeğiştir

#import <Foundation/Foundation.h>
int main (int argc, const char * argv[])
{
  NSAutoreleasePool *pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];
  NSLog (@"Merhaba, Dünya!");
  [pool drain];  
  return 0; 
}

PascalDeğiştir

begin
 Writeln('Merhaba dünya!');
end.

PerlDeğiştir

print "Merhaba dünya!\n";

PHPDeğiştir

<?php
echo "Merhaba dünya!\n";
?>

Etiketler ihmal edilebilirDeğiştir

echo "Merhaba dünya!\n"

RubyDeğiştir

puts "Merhaba dünya!"

Seed7Değiştir

$ include "seed7_05.s7i";

 const proc: main is func
  begin
   writeln("Merhaba dünya!");
  end func;

Python 2Değiştir

print "Merhaba dünya!"

Python 3Değiştir

print("Merhaba dünya!")

ScalaDeğiştir

object Merhaba {
  def main(args: Array[String]) = {
    println("Merhaba, Dünya!")
  }
}

SwiftDeğiştir

print("Merhaba, Dünya!")

Visual Basic .NETDeğiştir

Imports System.Console

Class MerhabaDunya

  Public Shared Sub Main()
    WriteLine("Merhaba Dünya!")
  End Sub

End Class

C#Değiştir

using System;

class Hello
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Console.WriteLine("Hello World!");
  }
}

Rust

fn main() {
  println!("Merhaba, Dünya!");
}

KaynakçaDeğiştir

Dış bağlantılarDeğiştir