Merhaba dünya programı

Geleneksel acemi bilgisayar programı

Merhaba dünya programı, görsel bir arayüz veya komut satırında "Merhaba dünya!" yazdıran bilgisayar programıdır. Bunun amacı, yeni öğrenilen programlama dilinde basit bir yazı yazmak ve programlama mantığını anlatmaktır.

Grafiksel kullanıcı arayüzü ile merhaba dünya programı, Perl'de GTK kullanılarak vim editöründe yazılmış

İlk olarak Brian Kernighan tarafından 1972 yılında C programlama dilinde kullanıldığı bilinmektedir.[1]

Programlama dillerinde "Merhaba Dünya"Düzenle

say "Merhaba dünya!"

ADADüzenle

procedure Hello is
begin
  Ada.Text_IO.Put_Line ("Merhaba dünya!");
end Hello;

AppleScriptDüzenle

say "Merhaba dünya!"

ASPDüzenle

<%
Response.write("Merhaba dünya!");
%>

BasicDüzenle

print "Merhaba dünya!"

BashDüzenle

#! /bin/bash

echo "Merhaba dünya!"

CDüzenle

#include <stdio.h>

int main()
{
  printf("Merhaba dünya!");
  return 0;
}

C++Düzenle

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
cout<<"Merhaba dünya!\n";
return 0;
}

C++ (Nesne Yaklaşımlı)Düzenle

# include <iostream>
using namespace std;
class Dunya
{
public:
  Dunya () { cout << "Merhaba dünya!\n"; }
  ~Dunya () { cout << "Güle güle\n";}
};

int main ()
{
  Dunya (); //bu_bir_nesne;
  return 0;
}

ClojureDüzenle

(defn merhaba-dunya []
  (println "Merhaba, Dünya!"))
(merhaba-dunya)

CoffeeScript (Node.js)Düzenle

console.log 'Merhaba dünya!'

DDüzenle

import std.stdio;

void main()
{
  writeln("Merhaba, Dünya!");
}

DartDüzenle

void main() {
 print('Merhaba, Dünya!');
}

GroovyDüzenle

println "Merhaba, Dünya!"

HTMLDüzenle

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head></head>
  <body>
    <p>Merhaba dünya!</p>
  </body>
</html>

Etiketler ihmal edilebilirDüzenle

Merhaba dünya!

JavaDüzenle

public class HelloWorld 
{
  public static void main(String[] args)
  {
    System.out.println("Merhaba dünya!");
  }
}

JavaScript (Node.js)Düzenle

console.log("Merhaba dünya!")

JavaScriptDüzenle

Pop-up göstererek yazdırmaDüzenle

alert("Merhaba dünya!");

Dökümana yazdırmaDüzenle

document.write('Merhaba dünya!');

KotlinDüzenle

fun main(args: Array<String>) {
  println("Merhaba, Dünya!")
}

LuaDüzenle

print("Merhaba, Dünya!")

Objective-CDüzenle

C-Stili Merhaba DünyaDüzenle

#import <Foundation/Foundation.h>

int main()
{
  NSLog(@"Merhaba, Dünya!");
  return 0;
}

Objective-C Stili Merhaba DünyaDüzenle

#import <Foundation/Foundation.h>
int main (int argc, const char * argv[])
{
  NSAutoreleasePool *pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];
  NSLog (@"Merhaba, Dünya!");
  [pool drain];  
  return 0; 
}

PascalDüzenle

begin
 Writeln('Merhaba dünya!');
end.

PerlDüzenle

print "Merhaba dünya!\n";

PHPDüzenle

<?php
echo "Merhaba dünya!\n";
?>

Etiketler ihmal edilebilirDüzenle

echo "Merhaba dünya!\n"

RubyDüzenle

puts "Merhaba dünya!"

Seed7Düzenle

$ include "seed7_05.s7i";

 const proc: main is func
  begin
   writeln("Merhaba dünya!");
  end func;

Python 2Düzenle

print "Merhaba dünya!"

Python 3Düzenle

print("Merhaba dünya!")

ScalaDüzenle

object Merhaba {
  def main(args: Array[String]) = {
    println("Merhaba, Dünya!")
  }
}

SwiftDüzenle

print("Merhaba, Dünya!")

Visual Basic .NETDüzenle

Imports System.Console

Class MerhabaDunya

  Public Shared Sub Main()
    WriteLine("Merhaba Dünya!")
  End Sub

End Class

C#Düzenle

using System;

class Hello
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Console.WriteLine("Hello World!");
  }
}

KaynakçaDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle