Merhaba dünya programı

Merhaba dünya programı, görsel bir arayüz veya komut satırında "Merhaba dünya!" yazdıran bilgisayar programıdır. Bunun amacı, yeni öğrenilen programlama dilinde basit bir yazı yazmak ve programlama mantığını anlatmaktır. Ayrıca C dilini bulan Dennis Ritchie'nin C dilini ilk olarak bu program ile dünyaya tanıtmasından dolayı, kodlamaya Hello World ile başlamak gelenek haline gelmiştir.

Grafiksel kullanıcı arayüzü ile merhaba dünya programı, Perl'de GTK kullanılarak vim editöründe yazılmış

Dennis Rithcie'nin yazdığı kod:

  #include <stdio.h>
  int main()
  {
   printf("Hello World\n");
   return 0;
  }

Programlama dillerinde "Merhaba Dünya"Düzenle

ADADüzenle

procedure Hello is
begin
  Ada.Text_IO.Put_Line ("Merhaba dünya!");
end Hello;

ASPDüzenle

<%
Response.write("Merhaba dünya!");
%>

BasicDüzenle

print "Merhaba dünya!"

BashDüzenle

#! /bin/bash

echo "Merhaba dünya!"

CDüzenle

#include <stdio.h>

int main()
{
  printf("Merhaba dünya!");
  return 0;
}

C++

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
cout<<"Merhaba dünya!\n";
return 0;
}

C++ (Nesne Yaklaşımlı)

# include <iostream>
using namespace std;
class Dunya
{
public:
  Dunya () { cout << "Merhaba dünya!\n"; }
  ~Dunya () { cout << "Güle güle\n";}
};

int main ()
{
  Dunya (); //bu_bir_nesne;
  return 0;
}

CoffeeScript (Node.js)Düzenle

console.log 'Merhaba dünya!'

HTMLDüzenle

<html><p>Merhaba dünya!</p></html>

JavaDüzenle

public class HelloWorld 
{
  public static void main(String[] args)
  {
    System.out.println("Merhaba dünya!");
  }
}

JavaScript (Node.js)Düzenle

console.log("Merhaba dünya!");

JavaScriptDüzenle

document.write('Merhaba dünya!');

PascalDüzenle

begin
 Writeln('Merhaba dünya!');
end.

PerlDüzenle

print "Merhaba dünya!\n";

PHPDüzenle

<?php
echo "Merhaba dünya!\n";
?>

Seed7Düzenle

$ include "seed7_05.s7i";

 const proc: main is func
  begin
   writeln("Merhaba dünya!");
  end func;

Python 2Düzenle

print "Merhaba dünya!"

Python 3Düzenle

print("Merhaba dünya!")

Visual Basic .NETDüzenle

Imports System.Console

Class MerhabaDunya

  Public Shared Sub Main()
    WriteLine("Merhaba Dünya!")
  End Sub

End Class

C#Düzenle

Console.WriteLine("Merhaba Dünya!");

Dış bağlantılarDüzenle