Ana menüyü aç

Mergen

(Mergen Tanrı sayfasından yönlendirildi)

Mergen Han (Azerice: Mergen, Kiril: Мерген, Rusça: Мэргэн) - Türk ve Altay mitolojisinde Akıl Tanrısı. Pergen Han olarak da bilinir. Her şeyi bilir. Aklı ve zekayı temsil eder. Göğün yedinci katında oturur. Bilgelik sahibidir.[1] Her şeyi bildiği için her şeye gücü yeter. Oku ve yayı vardır. Bilgeliğiyle attığı ok hedefini şaşırmaz. İnsanlara bilgelik verir. Bilimi ve felsefeyi simgeler. Tanrı Kayra Han'ın oğlu olarak kabul edilir.[2] Mergen, ayrıca masal ve efsane kahramanlarında bir unvan olarak kullanılır; Kan Mergen, Ay Mergen, Kartaga Mergen, Südey Mergen gibi.[3]

EtimolojiDüzenle

(Ber/Per/Mer) kökünden türemiştir. Okçu, nişancı, kahraman demektir. Moğolcada bilge, deha anlamına gelir. Mançu dilinde de birebir aynı biçimde Mergen olarak yer alır.

DipnotlarDüzenle

  1. ^ Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt, Türkiye, 2011, (OTRS: CC BY-SA 3.0)
  2. ^ Mitoloji, Necati Demir
  3. ^ Hakaslarda Destancılık Geleneği, Gülsüm Killi

Dış bağlantılarDüzenle