Merdane

hamur açmada kullanılan, oklava'ya almaşık mutfak aracı

Merdane hamur açmaya yarayan silindir şekilli araçtır. Oklava ile aynı işlevi görür. Oklava ince ve uzun iken merdane silindir şekillidir ve iki ucunda sap bulunur. Farklı kalınlıklarda olabilir.

Merdane

Ayrıca bakınız değiştir

 
Merdane ile hamur açma