Meness (Letonca: Menuo), Leton mitolojisinde her ay yenidenen gücünü büyüyen bütün nesnelere veren tanrı. Bazen Dievaitis (Letonca: "küçük tanrı" ya da "prens") olarak adlandırılan "genç" ya da "yeni" ay, insanların dualarına çok duyarlıdır. Çiftçiler ona büyük saygı gösterir.

Yıldızlı bir cübbe giyen ve beyaz atların çektiği bir arabayla dolaşan Meness bir savaş tanrısının özelliklerini taşır. Güneş tanrıçası Saule'nin kızının taliplilerinden biridir. Bazı efsanelere göre, Saule'yle evlenmesine karşın onu aldatmıştır. Bu sadakatsizliği nedeniyle şimşek tanrısı Perkons tarafından cezalandırılır.