Menachem Mendel Schneersohn

Menachem Mendel Schneersohn (İbraniceמֵנַחֵם מֵנֶדֵֹל שֵניאורסון; 9 Eylül 1789 – 17 Mart 1866), ayrıca Tzemach Tzedek olarak bilinir, 19'uncu asrın önde gelen Ortodoks rebbesiydi. Chabad Lubavitch Hasidik hareketinin de üçüncü rebbe'siydi.

Tzemach Tzedek