Melik Tekiş

Alp Arslan'ın oğlu ve I. Melikşah ve Suriye Selçuklu Meliki I. Tutuş'un kardeşidir. Berkyaruk, I. Mahmud (Büyük Selçuklu sultanı), Muhammed Tapar, Sultan Ahmed Sencer, Dukak (Suriye Selçuklu Şam meliki) Sultan Melikşah ile taht kavgasına girişti gözlerine mil çekildi.

Rıdvan (Suriye Selçuklu meliki)'ın amcasıdır.