Mehmed Raşid Paşa (1805-1875)

Hacı Mehmed Raşid Paşa (d. 1805 - ö. 1 Mart 1875) Osmanlı askeri.

Yemen gümrükçüsü Mustafa Ağa'nın oğludur. Enderun'dan yetişerek 1828 yılında Hassa Silahşoru, ardından Süvari Kolağası oldu. Binbaşı ve Kaymakam olduktan sonra Kars kaymakamı, 1835 yılında Dâr-ı Şûrâ'ya muvakkaten aza, sonradan Harput Miralayı, 1840 yılında Süvari Mirlivası ve Kerbela kaymakamı oldu. Şubat 1848'de Ferik rütbesine terfi etti. Bu rütbede Beyrut Komutanı, 1850 yılında Dâr-ı Şûra azası, 1861 yılında hac emiri, Haziran 1862'de Dâr-ı Şûrâ Reisi olarak görev yaptı, Ocak 1863 başlarında Müşir rütbesine terfi etti ve Serasker olarak atandı. Seraskerlik görevinin 40. gününde 5. Ordu Komutanı olarak atandı. Bu görevinden Şubat 1864'te azledildi.[1] Şubat 1867'de selamlık törenine memur oldu. 1 Mart 1875 tarihinde öldü.

DeğerlendirmeDüzenle

Sicill-i Osmani'de şöyle değerlendirme yapılmaktadır:[2]

Sâdık, cesur, tedbirli, akıllıydı. Şam ve Bandırma'da birer cami yaptıysa da vakfını tanzim edemedi. Orta boylu, güzel yüzlüydü.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Sinan Kuneralp, Son Dönem Osmanlı Erkân ve Ricali (1839-1922), Prosopoprafik Rehber, İstanbul 1999, s. 99.
  2. ^ Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, (haz. Nuri Akbayar), c. II, İstanbul 1996, s. 356.