Mehmed Şevket Efendi

Mehmed Şevket Efendi (5 Haziran 1872 - 22 Eylül 1899, Dolmabahçe Sarayı). Osmanlı şehzadesi. Sultan Abdülaziz'in 4. oğludur. Annesi Neşerek Kadın Efendi'dir. 3 Nisan 1890'da Fatma Rûy-i Nâz Hanım Efendi ile evlendi. Bu evlilikten Şehzade Mehmed Cemaleddin Efendi doğdu. Türk Musikisi ile uğraşmıştır. Sultan Abdülaziz'in erkek nesli, günümüze Şevket Efendi yoluyla gelmiştir. Mezarı II. Mahmut Türbesi'ndedir. Sandukasındaki yazı şöyledir :

Mehmed Şevket Efendi
Eş(leri) Fatma Rûy-i Nâz Hanım Efendi
Çocukları Mehmed Cemaleddin Efendi
Hanedan Osmanlı Hanedanı
Babası Abdülaziz
Annesi Neşerek Kadınefendi
Doğum 5 Haziran 1872(1872-06-05)
İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu
Ölüm 22 Eylül 1899 (27 yaşında)
İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu
Dini Sünni İslam

Cennet mekân Sultan Abdülaziz Han Hazretlerinin mahdum-ı mükerremleri Şevket Efendi Hazretlerinin ruhuna Fatiha. Tarih-i veladetleri 1284 Sene-i Hicriyye, Tarih-i vefatları 17 Cemaziyelevvel 1317 ; 10 Teşrinievvel 1315