Logariastis

(Megas Logariastis sayfasından yönlendirildi)

Logariastēs (Yunancaλογαριαστής, "muhasebeci/sayman") 11. yüzyılın başlarından itibaren Bizans İmparatorluğu'nda harcamaların kontrolü ile görevli bir tür mali memurdur.

Makam, ilk kez 1012 yılında onaylandı ve Logothetis tu geniku, chartoularios tou vestiariou ve sakellarios gibi hem merkezi hükûmetin mali bürosu (sekreta) hem de eyalet yönetimleri, manastırlar veya özel mülklerin içinde bulunuyorlardı. Logariastai, 15. yüzyıla kadar kaynaklarda görülür.[1]

İmparator I. Aleksios (h. 1081-1118) megas logariastēs (μέγας λογαριαστής, "Büyük muhasebeci/sayman") makamını oluşturdu, bu makam ilk 1094 yılında görülür. Başlangıçta, mali genel denetçilik görevini sakellarios ile paylaştı, ancak kısa süre sonra sonrakinin makamını tamamen üzerine aldı. Makam 14. yüzyıla kadar görülür.[1] 14. yüzyılın ortalarında pseudo-Kodinos'un Makamlar Kitabı'nda, megas logariastēs makamı saray hiyerarşisinde, logothetēs tōn oikeiakōn ile prōtokynēgos arasında 40. sırada yer almaktadır.[2] Pseudo-Kodinos'a göre, o zamanlar hiçbir işlevi yoktu, ama sadece onursal bir makamdı.[2] Makamın kostümü, logothetēs tōn oikeiakōn ile aynıydı, yani türban (phakeōlis)[3] ile muhtemelen orta dönem Bizans epilōrikon tarzından gelen zırh üzerine giyilen bir giysi olan epilourikon.[4]

14. yüzyılda, logariastēs tēs aulēs (λοραριαστής τῆς αὐλῆς, "sarayın muhasebecisi") özel makamı görülür, belirli saray mensuplarının maaşlarını ödemekten sorumluydu.[1] Ayrıca, logariastēs tōn chrysoboullōn (λογαριαστής τῶν χρυσοβοῦλλων, "Hrisobullos muhasebecisi") isimli bir makamda kaydedilmiştir, ancak görevleri belirsizdir.[1]

Kaynakça değiştir

Özel
  1. ^ a b c d Kajdan 1991, ss. 1244-1245.
  2. ^ a b Verpeaux 1966, s. 135.
  3. ^ Verpeaux 1966, ss. 160-161.
  4. ^ Parani 2003, ss. 118-120.
Genel