Megara okulu

Megara okulu, Sokratesçi filozof Eukleides'in kurucusu olduğu felsefe okuludur.

Eukleides Megaralı olduğundan okul bu isimle adlandılmıştır. Megara okulunda mantığa önem verildiği bilinmektedir. Hatta Diodorus'un bir mantık sorusuna cevap veremediği için intihar ettiği söylenmektedir. Elea okulunun etkisinde de kalmış olan Eukleides, hem bu okulun öğretisini hem de Sokrates'in ahlak ilkesini birleştirmeye çalışan bir sentez ortaya koymuştur. Sofistik düşüncedeki eristik yaklaşımını geliştirmişlerdir. "Bir olan iyidir." temelinde bir ahlak felsefesi biçimlendirmişlerdir. İlginç paradoksal düşünüşü devam ettirmişler ve diyalektiği olumsuz anlamda kullanmışlardır. Bir anlamda bu nedenle bu okula diyalektikçiler de denilmektedir. Çok yaygın ve güçlü bir okul olmamış, etkili bir süreklilik sağlayamamıştır.

Diodorus, Kronus ve Philo, Megara okulunda yetişen en önemli mantıkçılardır.

Ayrıca bakınızDüzenle