Medicare (ABD)

Medicare, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1965 yılında Social Security Administration (SSA) altında başlatılan ve şimdi Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) tarafından yönetilen bir hükûmet ulusal sağlık sigortası programıdır. Öncelikle 65 yaş ve üstü Amerikalılar için sağlık sigortası sağlar, aynı zamanda son evre böbrek hastalığı ve amyotrofik lateral skleroz olan kişiler de dahil olmak üzere SSA tarafından belirlenen engellilik durumu olan bazı genç insanlar için sağlık sigortası sağlar.