Meclis-i Umûmî

Osmanlı parlamentosu
(Meclis-i Umumi sayfasından yönlendirildi)

Meclis-i Umûmî (Osmanlıcaمجلس عمومی; Genel Parlamento), Osmanlı İmparatorluğu'nda, 23 Aralık 1876 tarihli Anayasa'ya (Kanuni Esasi) göre kurulmuş genel yasama organıdır. I. Meşrutiyet ve II. Meşrutiyet dönemlerinde görev yapmıştır. Meclis-i Umumî, seçilmiş parlamenterlerden oluşan Meclis-i Mebûsan ve padişah tarafından atanan üst kamara üyelerinden oluşan Meclis-i Âyan (İleri Gelenler) adında iki alt meclis içermekteydi.

Meclis-i Umûmî
Osmanlı Devlet Arması
Tarih
Kuruluş 23 Aralık 1876
23 Temmuz 1908
Dağılış 14 Şubat 1878
11 Nisan 1920
Önceki Dîvân-ı Hümâyun
Sonraki Büyük Millet Meclisi
Toplantı yeri
Dolmabahçe Sarayı (1876-1878)
Eski Darülfünun binası (1876-1878, 1908)
Çırağan Sarayı (1909)
Cemile Sultan Sarayı (1910-1920)
Dipnotlar
 

GaleriDeğiştir