Meclis-i Meşâyih

Meclis-i Meşâyih (Osmanlı Türkçesi: مجلس مشايخ), Osmanlı İmparatorluğu'nda tekkeleri denetlemek ve idari işleyişlerini kontrol etmek için kurulan kurum. 1866 yılında şeyhülislamlık makamına bağlı olarak kurulmuştur.

19. yüzyılda İmparatorluk'ta merkeziyetçi anlayışın bürokraside gelişmesiyle, belli oranda bağımsızlığa sahip olan tekkeleri devlet kontrolüne almaya başladılar. Buna yönelik ilk çalışmalar III. Selim devrinde başlamıştır. Bazı tekke şeyhlerinin bir kısım tekke şeyhlerini sapkınlıkla itham ederek kadılığa şikayet etmeleri üzerine tekkeleri denetlemek için bazı şeyhler görevlendirilmişti. Bu şeyhlerin görevlerini kötüye kullanmaları üzerine sayıları 1793 tarihli fermanla üçe indirilmiştir. 1812 tarihli bir fermanla, Osmanlı eyaletlerindeki tekkeler bağlı oldukları tarikatın İstanbul'daki tekkesi merkez kabul edilerek buraya bağlanmışlardır. Bu fermanla tekke vakıfları Evkaf-ı Hümâyun Nezâreti'nin denetimine verilmiş ve tekkeler idari yönden şeyhülislamlığa mali yönden Evkaf-ı Hümâyun Nezâreti'nin kontrolüne girmiştir.

KaynakçaDüzenle