Ahmed Rıza’nın 1895'te kurduğu Meşveret gazetesi Fransızca ve Türkçe yayınlanmıştır. Ahmed Rıza gazetedeki yazılarında Meşrutiyet’i ilerleme aracı olarak görmüştür. İttihat ve Terakki’nin yayın organı olan Meşveret 15 günde bir yayınlanıyordu. Meşveret Gazetesi’nin yazılarında dikkati çeken ana unsur “şikayet”tir. Gazetede “iyi bir toplum nasıl olmalıdır?” yerine Osmanlı İmparatorluğu’nun zaaflarından şikayetler görülür. Ahmed Rıza Osmanlı Devleti'ne karşı çok ağır yazılar yazmış ve bundan dolayı Fransız hükümeti gazeteyi kapatmıştır

Paris'te çıkan Meşveret gazetesi bir süre de, daha önce 1895'te Mısır'da Mizan'ı yayınlamış olan Murat Bey tarafından yönetilmiştir.[1]

KaynakçaDüzenle

Özel
  1. ^ Ali Gevgilili, "Türkiye'de Yenileşme Düşüncesi, Sivil Toplum, Basın ve Atatürk", Bağlam Yayınları, İstanbul, 1990, ikinci baskı, 190 sayfa, s. 78
Genel