McDonaldlaşma (McDonaldization), Amerikan sosyolog George Ritzer'in 1993 tarihli McDonaldlaşmanın Sosyolojisi adlı eserinde ortaya attığı kavram. Amerikan fast food zinciri McDonald's'a ait modelin tüm dünyada küreselleşmenin etkisiyle gıda sektörünü aşarak toplumun birçok alanına sirayet etmesiyle ilgilidir. Verimlilik, hesaplanabilirlik, öngörülebilirlik ve denetim gibi uyguladığı yöntemler şirketin başarılı olmasında etkili olmuştu. Ritzer şirketin uyguladığı bu yöntemler üzerinden modern insanın toplumsal yaşam tiplerini ele almak istedi. Dolayısıyla kavram kapitalizmle de ilintiliydi.[1]

Kaynakça değiştir

  1. ^ Çiftçi, Muhammed Emin (2020). İnternet Gazeteciliğinin McDonaldlaşması (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. s. i, 1.