Matthew Calbraith Perry (Komodor Perry) (d. 10 Nisan 1794 - ö. 4 Mart 1858) Japonya'yı iki yüz yıllık bir dışa kapanma döneminden sonra Batı'yla ticari ve diplomatik ilişki kurmaya zorlayan Perry Seferi'ni (1853 - 1854) komuta eden Amerikalı deniz subayı. ABD'nin Doğu Asya'da İngiltere, Fransa ve Rusya'yla boy ölçüşebilecek sömürgeci bir güç durumuna gelmesinde önemli rol oynamıştır.

Komodor Perry
Gasshūkoku suishi teitoku kōjōgaki (合衆国水師提督口上書, anlam: "Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri Amiral İmzasız Diplomatik Mektubu"); Sağdan sola: Commander Anan 54 yaşında; Commodore Matthew Perry, 49 yaşında; Kapitan Henry Adams; 59 yaşında (Japon tahta baskısı, arkasındaki yazı ise ABD Devlet Başkanı Millard Fillmore'nın Japon İmparatoru Kōmei'ye yazdığı mektubun Japonca çevirisi)