Mathematics Genealogy Project

matematikçilerin akademik soybilimi için web tabanlı veri tabanı

Mathematics Genealogy Project (Türkçe: Matematik Şecere Projesi), matematikçilerin akademik şeceresi için web tabanlı bir veritabanıdır.[1][2] 31 Aralık 2020 itibarıyla araştırma düzeyinde matematiğe katkıda bulunan 263.562 matematik bilimcisi hakkında bilgi içeriyordu. Tipik bir matematikçi için, proje girişi mezuniyet yılını, tez başlığını (Matematik Konu Sınıflandırmasında), alma mater'ını, doktora danışmanını ve doktora öğrencilerini içermektedir.[3][4]

KaynakçaDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle