Mastektomi, memenin herhangi bir rahatsızlık nedeniyle alınmasıdır. Basit mastektomi sadece meme dokusunun çıkartılmasıdır. Radikal mastektomi ise, kanser vakalarında baş vurulan memeyle birlikte, memenin altındaki kasların ve koltuk altındaki lenf bezlerinin de çıkartılmasıdır.

Modifiye radikal mastektomide (MRM) level 1 ve level 2 lenf nodları çıkarılmaktadır. Level 3 lenf nodları MRM'de çıkarılmaz. Level 3 lenf nodları da çıkarılırsa Patey modifikasyonu denilir. Operasyon sınırları medialde sternum lateralde latissimus dorsi kasının anterior marjini, superiorda subklavian kası ve kaualde inframammarial kıvrımın 2–3 cm inferioru anatomik diseksiyon sınırlarıdır. Cilt flepleri kaldırılırken ideal kalınlık 7–8 mm'dir. Operasyonda torasikus longus ve torakodorsalis sinirleri korunmaya çalışılır. Piyese pektoralis major fasyası dahil edilir. Klasik olarak flep altına ve aksillaya birer adet dren yerleştirilir.