Maryol Hüseyin Paşa

Maryol Hüseyin Paşa, Osmanlı devlet adamı.

Enderun'da yetişen Hüseyin Paşa, kapıcılar kethüdalığı gibi saray görevlerinden sonra 1606 yılında Yeniçeri Ağalığı görevine getirildi. 1607'de Dişlenk Hüseyin Paşa'nın yerine Anadolu Beylerbeyi, aynı sene Rumeli Beylerbeyi olmuştur.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Uzunçarşılı, İ. H. Kütahya Şehri, 1932, s, 161