Markoman Savaşları

Markoman Savaşları, Roma İmparatorluğu ile Cermen ve Sarmat boylarının merkezi Tuna'da (günümüz Moravya, Slovakya, Macaristan ve Romanya toprakları) sürdürdüğü savaşlara verilen genel addır. Bu savaşlar Marcus Aurelius'un hükümdarlık döneminde MS 166'dan 180'e değin sürmüştür. Günümüze ulaşmayı başaran antik kaynaklarda savaştan "expeditio Germanica prima et secunda“ adı altında bahsedilmektedir. Buna ek olarak Commodus tarafından MS 182 yılında bitirilen ve antik kaynaklarda "expeditio Burica" olarak adlandırılan savaş da, 3. Markoman Savaşı olarak isimlendirilir.

Markoman Savaşları
Cermen-Roma savaşları
Marco aurelio e barbaros - museus capitolinos.jpg