Manyetik alınganlık

Elektromanyetizmada manyetik alınganlık (latince: susceptibilis “algısal”) uygulanan manyetik alana cevap olarak materyalde oluşan manyetizasyon derecesini belirten birimsiz oran sabitidir. Manyetiklenebilirlik ise manyetik moment ve manyetik akı yoğunluğu arasındaki orandır.

Hacimsel alınganlığın tanımı değiştir

Bakınız: Bağıl geçirgenlik

Hacimsel manyetik alınganlık   ile gösterilir (genelde basitçe  , bazen de elektriksel alınganlıktan ayırt etmek için   — manyetik) ve SI birimleriyle aşağıdaki bağıntıyla tanımlanır

 
M materyalin manyetizasyonudur (birim hacim başına manyetik dipol moment), Amper/metre birimindedir, ve
H manyetik alan kuvvetidir, yine Amper/metre birimindedir.

manyetik indüksiyon B ile H aşağıdaki şekilde birbirleriyle bağlantılıdırlar

 

burada μ0 manyetik sabittir (Fiziksel sabitler tablosuna bakınız), ve materyal için bağıl geçirgenlik   ile ifade edilir. Sonuç olarak hacimsel manyetik alınganlık   ve manyetik geçirgenlik   arasındaki bağıntı aşağıdaki formülle ifade edilir:

  .

Bazen yardımcı bir nicelik olan Tesla birimindeki manyetizasyon şiddeti (manyetik polarizasyon J) aşağıdaki şekilde tanımlanır

  .

Bu ifade manyetik olayları tanımlamada sıkça kullanılmakta olan M ve H ifadelerine alternatif olarak I ve B ifadelerinin kullanılmasına olanak sağlar.