Manometre, gaz veya sıvı akışkanların basıncını ölçmek için kullanılan alettir. "U" şeklindeki bir borudan meydana gelir. Boru içinde bulunan sıvı, akışkan tarafından, uygulanan basınca bağlı olarak seviye değiştirir. İki koldaki seviye farkı önceden hazırlanan ölçekli bir cetvelde ölçülerek basınç bulunur. Genellikle sıvı manometre ve metal manometre olmak üzere yaygın olarak kullanılan iki çeşidi vardır. Eski tip manometreler mekanik ve genellikle gümüşten yapılmadır.

Membran tipi manometre