Maniilaq

Maniilaq (İnyupikçe Maniiḷaq), Avrupalı sömürgeciler Kuzeybatı Alaska'ya ulaşmadan önce 19. yüzyılda yaşamış efsanevi İnyupik tarihi karakteridir. Avcı ve şifacıdır. İnyupik şamanlarına karşı çıkmış ve tek tanrılı Batı dinlerinin yolunu açmıştır.

Adı Maniilaq Association Inc olarak bir şirket adına verilmiştir.

Dış bağlantılarDüzenle