Mandıra ürünü

sütten elde edilen yiyecek veya içecek

Mandıra ürünü veya süt ürünü sütten elde edilen yiyecek veya içecek olarak tanımlanır. Bu ürünlerin üretildiği yere mandıra adı verilir. İşlenmemiş süt genellikle inekten elde edilir; koyun, keçi, manda, at vb. memelilerden de elde edilebilir. Mandıra ürünleri Avrupa, Orta Doğu ve Hint mutfaklarında çoklukla bulunurken, Doğu Asya mutfağında da neredeyse hiç yer etmemiştir.

Çeşitli mandıra ürünleri

Başlıca çeşitleri değiştir

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir