Man'yōshū (Japonca万葉集; "On Bin Yaprak Koleksiyonu"), Nara döneminde MS 759'dan bir süre sonra derlenen Japon şiirlerinin en eski koleksiyonudur. Antolojisi, Japonya'nın şiirsel derlemelerinin en saygınlarından biridir. Derleyicinin veya son dizi derleyicinin başka teorilere karşın günümüzde Ōtomo no Yakamochi olduğuna inanılmaktadır. Koleksiyondaki son tarihli şiir MS 759'dan kalmadır. Çok eskiden çoğu anonim veya yanlış yazılmış (genellikle iyi bilinen şairlere) pek çok şiir içermekteydi, ancak koleksiyonun büyük kısmı MS 600 ile 759 arasındaki süreyi temsil eder. Başlığın kesin önemi kesin olarak bilinmemektedir.

Man'yōshū şiirinin bir kopyası

Dış bağlantılar

değiştir