Malik Sayar

Türk jeolog, akademisyen

Ahmet Malik Sayar (1892, İstanbul - 11 Mart 1965), Türk jeolog ve akademisyendir.

HayatıDüzenle

1892 yılında Çamlıca'da dünyaya geldi. Babası ünlü Osmanlı matematik bilgini Salih Zeki Bey, annesi Vecihe Hanım'dır. Lise öğrenimini Sultani Mektebi'nde (bugünkü adıyla Galatasaray Lisesi) tamamladıktan sonra Milli Eğitim Nezareti'nin sınavını kazanarak jeoloji öğrenimi görmek üzere Fransa'ya gitti. Lyon Üniversitesi'nde öğrenimini tamamladıktan sonra 1913 yılında yurda döndü ve I. Dünya Savaşı boyunca Sina Cephesi'nde yedek subay olarak görev yaptı. 1918'de terhis olduktan sonra Darülfünun'da (bugünkü adıyla İstanbul Üniversitesi) asistan olarak göreve başladı. 1919'da doçent oldu, 1933 yılına kadar üniversitede çalışmayı sürdürdü, binlerce öğrenci yetiştirdi. 1919-1922 yılları arasında Halkalı Ziraat Mektebi'nde de ders veren Malik Bey, 1930'lu yıllarda çeşitli liselerde öğretmenlik yapmıştı.

1944 yılında İstanbul Üniversitesi Yüksek Mühendis Mektebi'nin Teknik Üniversite'ye dönüşmesi üzerine İnşaat Fakültesi'nde Jeoloji Profesörü olarak görev yapmaya başladı, Maden Fakültesinin kurulmasına emek verdi. 1953-1955 yılları arasında Maden Fakültesinin dekanlığını yaptı, 1954 yılında ordinaryüs profesör unvanını aldı. 1963 yılında emekli oluncaya kadar ders vermeyi sürdürdü. 11 Mart 1965'te hayatını kaybetti.

Malik Sayar, ders kitapları yayınlayarak eğitim hayatına katkıda bulunmuş bir akademisyendir. Tevfik Gökmen ve Malik Ongan ile hazırladığı kitap, 1924-1950 arasındaki 26 yıl boyunca Türkiye'de okutulan tek jeoloji ders kitabı olmuştur. Darülfünun ve üniversite öğrencileri için de ders kitapları yazmış, bunların yanı sıra özellikle omurgalı hayvan fosilleri hakkındaki çalışmaları ile Türkiye'de bu tip çalışmalara öncülük etmiştir.

Eski para koleksiyoncusu olan Malik Sayar, özellikle Frigya ve Helenistik çağ Yunan paralarına ilgi duymuş, bu konularda tarih dergilerinde makaleler yayımlamıştır. Jeoloji profesörü Cazibe Sayar'ın eşidir.

Dış bağlantılarDüzenle