Malezya Takımadaları

Malezya Takımadaları veya Nusantara Takımadaları, Güneydoğu Asya (Hindiçin) ile Avustralya arasında uzanan ve çok geniş bir alana yayılan adalar grubu. Malezya Takımadaları sıklıkla Doğu Hint Adaları anlamında da kullanılır. Bununla birlikte Doğu Hint Adaları kavramı, tarihi olarak daha geniş bir bölgeyi kapsamaktadır.

  Malezya Takımadaları
  Dahil olup olmadığı tartışmalı olan adalar

Hint ve Pasifik Okyanusu'nda bulunan takımadalarda yaklaşık 20.000 ada ve adacık bulunmaktadır. Malezya Takımadaları dünyanın en geniş alana yayılan takımadalarıdır. Bu adalar, Endonezya, Filipinler, Singapur, Brunei, Malezya devletlerinden Saravak ve Sabah, Labuan Federal Bölgesi, Doğu Timor ve Papua Yeni Gine topraklarının bir kısmını veya tamamını kapsar. Papua Yeni Gine, Asya'da bulunmadığı için ve diğer ülkelerden kültürel farklılıkları bulunduğu için Malezya Takımadaları tanımına eklenmesi konusu tartışmalıdır.

Ayrıca bakınız değiştir