Makedon Rönesansı

kültürel hareket

Makedon Rönesansı, Bizans İmparatorluğu'nun (867-1056) Makedon Hanedanı (Ermeni Hanedanı) dönemini bazen tanımamakta kullanılan terimdir, özellikle 10. yüzyıl bazı bilim adamlarının Klasik Bilime ilgisinin artığı bir zamandır ve klasik ögeler Hıristiyan sanatına uyarlanmıştır.

Bu dönem de ayrıca edebiyat yeşermiştir, örneğin De Ceremoniis (Seremoniler Kitabı) yönetim, komşu milletler ile diplomatik ilişkiler ve zamanının diğer geleneklerini aktarır. Eğitim bir kez daha öncelikli olmuş, Konstantinopolis Üniversitesi hocaları ile övünmüştür, bu hocalardan birisi 14 Bizans hükümdarının tarihini anlattığı Kronografya adlı eseri yazmış Mihail Psellos'tur. Aynı zamanda, hukuk alanındaki reformlar, Prefect'in kitabı'nda anlatıldığı şekilde devletin büyümeyi kontrol edebilmesine izin verecek ticari locaların kurulması ile büyük toprak sahiplerinin gücünü ve büyümesini sınırlamanın yollarını aramıştır.

Konstantinopolis'te bulunan Magnaura binası 849 yılında filozof Matematikçi Leo (y 790 – 869 sonrası) yönetiminde bir okul olarak zaten kullanılıyordu.[1] Çalışmalarının çoğu kayıptır.

KaynakçaDüzenle