Mahmud Şevket Paşa Türbesi

Mahmut Şevket Paşa Türbesi İstanbul'un Şişli İlçesinde, Âbide-i Hürriyet Meydanı içerisinde, anıtın yaklaşık 40 m kuzeybatısına inşa edilmiştir. Son dönem Osmanlı sadrazamlarından Mahmut Şevket Paşa’nın şahadeti üzerine türbesinin, 31 Mart ayaklanmasında ölenlerin anısına yaptırılan Âbide-i Hürriyet Anıtı’nın hemen yakınında olması hükûmetçe kararlaştırılmış ve yapımı da Evkaf Nezareti Baş Mimarı Mimar Kemalettin Bey tarafından gerçekleştirilmiş, 1913 yılının sonlarına doğru da tamamlanmıştır[1]

Mahmut Şevket Paşa'nın Şişli Abide-i Hürriyet'teki mezarı

KaynakçaDüzenle

  1. ^ YAVUZ, Y.,” Mahmut Şevket Paşa Türbesi”, İstanbul Ansiklopedisi, Tarih Vakfı, İstanbul, 1994, C. 5, s. 272-273. Mahmut Şevket Paşa Türbesi; kare planlı yüksek bir zemin, iki sütun ve iki ayağın üzerine yerleştirilen dört sivri kemerin taşıdığı çift cidarlı kubbeye sahip baldaken bir türbedir. Ana mekanın kubbe altında Mahmut Şevket Paşa’ya ait sanduka bulunur. Çıkma bölümünde bulunan iki sanduka ise bir kaide üzerine yapılmıştır. Türbenin arka cephesinde uzun bir kitabe kuşağı yer almaktadır. Sütun başlıkları ve ayaklar üzerindeki sivri kemerlerle aynı şekilde yapılan kubbe yapıyının abidevi bir görünüme sahip olmasını sağlar. İçeride kubbeye geçişler pandantiflerle sağlanmıştır. Yapı Geç Dönme Osmanlı Mimarisi'nin önemli bir temsilcisidir. Ulusal Mimarlık Dönemi'nde yapılan yapı dönemin hemen bütün özelliklerini taşımaktadır.