Madrid Skilicis Kroniği 811 yılında I. Nikiforos'un ölümünden sonra 1057 yılında VI. Mihail'in görevden alınmasına kadarlık bir tarihi içeren İoannis Skilicis'in Tarihin Özeti (YunancaΣύνοψις Ἱστοριῶν, Sýnopsis Historión; LatinceSynopsis Historium) adlı eserinin çok zengin resimler içeren el yazmasıdır. El yazması 12. yüzyılda Sicilya'da üretilmiştir ve şu anda Madrid'de Biblioteca Nacional de España'da MS Graecus Vitr. 26-2 envanter numarası ile muhafaza edilmektedir. Bu eser Madrid Skilicis, Codex Græcus Matritensis Ioannis Skyllitzes, ya da Skyllitzes Matritensis olarak bilinmektedir. Yunan Vakanüvisin günümüze ulaşan resimli tek el yazmasıdır ve 574 minyatür içerir.

Madrid Skilicis'te Rum ateşi (Grejuva) tasviri
Madrid Skilicis'te İmparator I. İoannis ile Kiev Büyük Knezi I. Svyatoslav arasında toplantı

Biyografiler değiştir

  • Color facsimile edition by Militos (Μίλητος) Publishers, ISBN 960-8460-16-6.
  • Vasiliki Tsamakda, The Illustrated Chronicle of İoannis Skilicis, Leiden 2002.
  • Bente Bjørnholt and J. Burke, eds. "The Cultures and Contexts of the Madrid Skilicis" International Medieval Congress, University of Leeds, 13 July 2004 (pub. 2005).

Ayrıca bakınız değiştir

Konuyla ilgili yayınlar değiştir

Dış bağlantılar değiştir