Müzdelife

kutsal bir yer

Müzdelife (Arapçaمزدلفة), Hac'da Arafat vakfesinden sonra ikinci vakfenin yapıldığı[1] ve Arafat ile Mina arasında yer alan ve Muhassır Vadisi'ne kadar olan bölümdür.

Müzdelife'de Meş'aru'l-Harâmile taş toplama alanı

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ Dursun Ali Şeker. MÜZDELİFE. 32. TDV İslâm Ansiklopedisi. s. 239.