Mütevekkil

Mütevekkil veya Câʿfer el-Mütevekkil (Tam adı: el-Mûtevekkil ʿalâ ʾl-Lâh Câʿfer bin Muhammed el-Muʻtasım, Arapça المتوكل على الله جعفر بن المعتصم) (d. Mart 822 – ö. Aralık 861), onuncu Abbasi Halifesi (847–861).

Mūtevekkil
Cafer el-Mütevekkil
Abbâsî Halifesi
Hüküm süresi 847 – 861
Önce gelen Vâsık
Sonra gelen Muntasir
Doğum Mart 822
Ölüm Aralık 861
Tam ismi
el-Mûtevekkil ʿalâ ʾl-Lâh" Câʿfer bin Muhammed el-Muʻtasım bin er-Reşîd
Hanedan Abbâsî Hanedanı
Babası Muʻtasım
Dini Sünni İslam

YaşamDüzenle

Gençliğinde önemli siyasal ya da askeri görevler üstlenmemekle birlikte, dinsel tartışmalara büyük ilgi göstermiştir. Vasık'in halifeliği döneminde onun veziri olan "Bin Abdülmelik", Mütevekkil'e çok kötü davranmıştı.

847'de Vasık'ın yerine halife oldu. Hıristiyanlara ve Yahudilere yönelik özel giysi zorunluluğunu yeniden yürürlüğe koydu.

Mütevekkil'in Halife Ali ile alay ettiği ve Ali'nin soyundan gelenlere kötü muamelede bulundugu; ayrıca Abbasî sarayında içki ve eğlence meclisleri tertip ettiği ve yaptığı ölçüsüz harcamalarla devlet hazinesini tükenme noktasına getirdiği belirtilmektedir.[1]

Mütevekkil dış politikada aynı ölçüde başarılı olamadı. Sürekli olarak eyaletlerde baş gösteren ayaklanmalarla uğraşmak zorunda kaldı. Ama önemli bir toprak kaybına uğramadı. Bizans'la savaş aralıklı olarak sürdü. Mütevekkil orduda Türk asıllı komutanları görevlendirmeyi sürdürdü.

Sonuçta veraset hakkını yitirmekten korkan büyük oğlu Muntasır'ın anlaştığı Türk askerlerince öldürüldü.

EserleriDüzenle

Halife olan babası ve kardeşinin aksine, Mütevekil güzel sanatlar ve bilimler üzerine ilgisini çekmemişti. Fakat ülkesinde güzel ve kalıcı şehirler, binalar yaptırmaya ve mimariye çok ilgisini teksif stmişti.

Babası Mutasım'ın Sasaniler'den kalma "Deyru’n -Âdî" adıyla bilinen eski bir av köşkü ve etrafındaki ufak bir yerleşkede Türk asıllı köle memluk askerleri için kışlalar yaparak yeniden kurdurduğu Samara Mütevekkil döneminde dünyada eşi az bulunur bir şehre dönüşmüştür. Mütevekkil döneminde bu şehirde kendi şahsi için yaklaşık 20 saray ve büyük konak yapılmıştır.

Yapıldığı zaman dünyanın en büyük camii olan Samarra Ulu Camisi Mütevekkil döneminde tasarlanmış ve yaptirilmıştır. Bu caminin, en tepesinin zeminden 55 metre yüksekte olan, genellikle bir konik şekilde olan ve tepesine dışından ekseni etrafında dönen yol seklinde tepesine tırmanilan bir minaresi vardır ki bu mimarı niteliğinden dolayı bu camii o zamana kadar ve sonra yapılan camiler arasında çok ender bulunan bir eser yapmaktadır. Ayrıca bu caminin içindeki duvarlar, günümüze kadar pek azı kalan mavi mozaik panolarla kapliydi. Sonradan Abbâsî başkentlik niteliğini Bağdat'a kaybeden Samarra günümüzde bir UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan çok önemli bir arkeolojik kalıntıdır.[2].

KaynakçaDüzenle

  1. ^ TDV İslam Ansiklopedisi, MÜTEVEKKİL-ALELLAH 24 Haziran 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Ca‘fer b. Muhammed, müellif: Mahmut Kırkpınar
  2. ^ {Samarra Arkeolojik Survey 21 Ocak 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (İngilizce)

Ayrıca bakınızDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle

  • Hitti, Philip H. (çev. Salih Tuğ),(1968) Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi (IV Cilt), İstanbul:Boğaziçi Yayınları.
  • Üçok, Bahriye (1979) İslam Tarihi Emeviler- Abbasiler, Devlet Kitapları, Ankara: Milli Eğitim Basımevi (1.Basım:1968)
  • Muir, William (1924), The Caliphate, Its Rise, Decline and Fall [1]27 Eylül 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (İngilizce) (Erişim tarihi: 30.8.2009)
Mütevekkil
Doğumu: 821 Ölümü: 861
Sünni İslam unvanları
Önce gelen
Vâsık
Abbâsî Halifesi
847 - 861
Sonra gelen
-Muntasır