Münster ayaklanması

16. yüzyıl Almanyası'nda gerçekleşen siyasi ayaklanma
Jan van Leiden bir kızı vaftiz ediyor. Johann Karl Ulrich Bähr, 1840.

Münster ayaklanması (Almanca: Täuferreich von Münster anlamı: Münster Vaftizci hakimiyeti) 1530lu yıllarda Reformcu düşünceler ile vaiz Bernd Rothmann çevresinde radikalleşerek Münster'de (Vestfalya) kontrolü ele geçiren ve burada kıyametçi, binyılcı bir rejim kurulması meselesidir. Münster'deki grup, Katolik gruplarca kuşatılarak aç bırakılmaya çalışılmış, bunun sonucu olarak taraflar arasında kanlı mücadeleler yaşanmıştır. Ayaklanma 1535 yılında Münster'in Franz von Waldeck tarafından alınması ile sona ermiştir.

İsyancıların idam edilişini gösteren tarihi bir tasvir.