Müderris Abdurrahman Efendi

Müderris Abdurrahman Efendi, 1797 yılında Üsküdar - İstanbul'da açılan "Mühendishane Matbaası"nın ilk müdürüdür.[1][2] Cebir ve geometri müderrisi olan Abdurrahman Efendi,[1] Nizam-ı Cedid hareketleri esnasında 1793 yılında kurulan Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn ("Mühendishâne-i Cedide") (ya da kısaca bilinen adıyla "Mühendishane") açılmadan önce 10 yıl boyunca Fransız uzmanlardan istihkam teknikleri konusunda ders almış ve "Mühendishane Matbaası"nı idare ederken yeni kurulan okulda mühendislik dersleri de vermiştir.[3] Halk arasında "Üsküdar Matbaası" olarak da bilinen "Mühendishane Matbaası" Müderris Abdurrahman Efendinin yönetiminde başta Cedid Atlas olmak üzere çok önemli eserler basıp yayınlamasına rağmen "kamu yararına" çalışan bir kurum olarak görüldüğünden sermayesi yetersiz kalmış ve gelişme gösterememiş, bu konuda gelişme olmaması üzerine Müderris Abdurrahman Efendi 2 Aralık 1807 tarihinde yerini Sab›k Defteremini vekili Seyyid Hüseyin Beyefendi'ye bırakmıştır.[1] Doğum ve ölüm tarihlerine dair kayıt bulunamamıştır.

Makaleler ve yazılar

değiştir

Kitaplar

değiştir
  • Türk Bilim ve Matbaacılık Tarihinde Mühendishane, Mühendishane Matbaası ve Kütüphanesi (1776-1826). Beydilli, Kemal. Eren Yayıncılık, İstanbul, 1995.
  • Mühendishane ve Üsküdar Matbaalarında Basılan Kitapların Listesi ve Bir Katolog. Beydilli, Kemal. Eren Yayıncılık, İstanbul, 1997.
  • Mahmud Raif Efendi ve Nizâm-ı Cedîd'e Dair Eseri. Beydilli, Kemal & Şahin, İlhan. Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2001.

Ayrıca Bakınız

değiştir

Kaynakça

değiştir