Lucius Cornelius Merula (Konsül MÖ 87)

Lucius Cornelius Merula (ö. MÖ 87) Roma Cumhuriyeti'nin son döneminde siyasetçi ve rahipti. Jüpiter'in yüksek rahipliği olan Flamen Dialis konumundaydı.

MÖ 87 yılında Marius ile Sulla arasında yaşanan iç savaş sırasında Roma'dan kovulan Marius'un müttefiki Cinna'nın yerine senato tarafından konsül seçilmişti. Cinna ve Marius'un sürgünden dönmeleri için görüşmelerde bulunmuş ve konsül görevinden istifa etmiştir. Ancak Marius'un siyasi rakiplerini tasfiyesi sırasında kendisi hakkında asılsız suçlamalar yapılması üzerine Jüpiter tapınağında bileklerini keserek intihar etmiş ve tanrılardan Cinna ve müttefiklerinden intikam almalarını dilemiştir.

Ölümünün ardından Flamen Dialis makamı boş kalmıştır. MÖ 83'te Marius'un on yedi yaşındaki yeğeni Jül Sezar bu makam için aday gösterilmiş ancak bu adaylık ertesi yıl Sulla tarafından geçersiz kılınmıştır. Söz konusu makam MÖ 11 yılında Augustus dönemine kadar boş kalmıştır.

KaynakçaDüzenle