Lucius Calpurnius Piso Caesoninus

Lucius Calpurnius Piso Caesoninus, MÖ 1. yüzyılda yaşamış, kızı Calpurnia Pisonis'den dolayı Jül Sezar'ın kayınpederi olan Romalı devlet adamı. "Pontifex" olarak da bilinen Lucius Calpurnius Piso (Konsül MÖ 15) adından bir oğlu vardır.

MÖ 58 yılında müşterek Konsül olarak görev yaptığı Aulus Gabinius ile birlikte Publius Clodius'a Marcus Tullius Cicero'nun yolundan çekilmesi karşılığında Piso'nun geri çağrılana kadar MÖ 57-55 yılları arasında yönettiği Makedonya'nın ödül olarak sunulduğu bir anlaşma yaptılar. Piso'nun geri çağrılmasının olası nedenlerinden biri olarak Cicero tarafından Senatoda yapılan De provinciis consularibus adlı konuşma gösterilir.

Sezar, Galya Savaşı Üstüne Yorumlar adlı eserinde kayınpederinden bahsetmiştir. Piso'nun aynı adı taşıyan dedesi L. Calpurnius Piso daha sonra Sezar tarafından fethedilen Galya'da öldürülmüştür.

Makedonya'dan geri dönüşünün ardından Piso Senatoya savunmasını sundu ve bu savunma Cicero tarafından kaba ve aşırı küfürlü bir metin olarak bilinen In Pisonem adlı konuşmasıyla cevap vermiştir. Piso bir risale yayınlayarak Cicero'ya cevap verdi ve böylece tatışma sona erdi. Cicero'nun Sezar'ın kayınpederini mahkemeye getirmekten korkmuş olması muhtemeldir. İç savaş patlak verince Piso arabulucu olarak çaba sarf etti. Ancak Sezar Roma üzerine yürüyünce bir tepki olarak şehri terk etmeyi seçti. Piso açıkça Gnaeus Pompeius Magnus'u desteklemeyerek tarafsız kalmayı seçmiş ve böylece Sezar'ın saygısını kaybetmekten kurtulmuştur.

Sezar'ın öldürülmesinin ardından, Piso Sezar'ın vasiyetinin yerine getirilmesi için ısrar etti ve kısa bir süre için Marcus Antonius'a muhalefet etti. Zaman içerisinde Antonius'un destekçilerinden biri oldu ve Octavian ile yeniden tesis edilecek bir işbirliği için Mutina'da yapılan görüşmelerde Antonius'un heyetinde yer aldı.

Herculaneum'da yer alan 'Papyri Villası'nın ona ait olduğuna inanılır.